Professional Organizer

Herkent u deze problemen?

Een Professional Organizer met hart voor de zorg. Mijn beroep is ziekenverzorgende. Dit heb ik vele jaren met plezier gedaan in verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen. Een druk gezinsleven, ziekte, echtscheiding, overlijden maakt dat je te weinig tijd en energie hebt om je spullen of administratie op orde te houden. Wanneer je al in de problemen zit en je kijkt om je heen en je ziet de chaos groeien, dan werkt dat niet mee.

Dan kunt u heel goed de hulp van mij als organizer gebruiken!

Ik kan u helpen om weer orde en structuur aan te brengen in uw spullen, administratie en tijd.

Wat kan ik voor u doen

Een Professional Organizer is gespecialiseerd in het aanbrengen van structuur in uw huishouden en leven. Als u het overzicht kwijt bent kan ik u helpen om weer rust en orde aan te brengen, zodat u weer toekomt aan de leuke en belangrijke zaken in het leven.

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierbij bespreken en inventariseren we uw problemen en wensen. Komen we tot een akkoord, dan gaan we afspraken maken. Hoe vaak, hoe lang en wanneer. De hulp kan vergoed worden vanuit het PGB,  maar ook als u geen PGB heeft kan ik u van dienst zijn.

Afhankelijk van het kennismakingsgesprek gaan we samen aan het werk. Dit kan zijn:

  • het opruimen van een kamer of de hele woning
  • het op orde brengen van uw administratie
  • helpen bij het indelen van uw tijd (time-management)
  • geven van adviezen

Aan het werk

Bij elke afspraak evalueren we wat we gedaan hebben en maak ik een kort verslag. Na een vooraf bepaald aantal afspraken bespreken we samen of de gestelde doelen zijn behaald en of er nog vervolgafspraken nodig zijn.

Het resultaat is een opgeruimd huis, dat weer rust uitstraalt en waarin u zich weer prettig zult voelen. U kunt uw spullen weer terug vinden en u hebt weer tijd voor uw hobby’s en sociale contacten.